Wintask informacijski sustav

 WinTask je novi, integriran i modularan poslovni informacijski sustav, zasnovan na najnovijm informacijskim tehnologijama kao što su:

• Client/Server tehnologija
• MS Windows grafičko okruženje
• SQL relacijska baza podataka
• Visual Studio razvojni alat
• Crystal Report generator izvještaja.

Client/Server tehnologija podrazumijeva da se informacijski sustav sastoji od dva osnovna segmenta: klijenta i servera. Njihove su uloge određene vrstom posla koju obavljaju u sustavu. Uloga servera je nadzor mreže, izvršavanje upita koje postavljaju klijenti, te vraćanje obrađenih podataka klijentima.
Klijenti izvršavaju korisničke aplikacije, služe za obuhvat podataka, generiranje upita, prosljeđivanje upita serveru i prikaz dobivenih rezultata sa servera. Na taj su način odvojene funkcije upravljanja mrežom i rada s bazom podataka od funkcija izvršavanja korisničkih aplikacija.

Za funkcioniranje klijenta i servera u klijent/server tehnologiji neophodno je slijedeće:

Server
• Server računalo
• Mrežni operativni sustav
• Relacijska baza podataka

Klijent
• Klijent PC računalo
• Operativni sustav MS Windows
• Korisnička aplikacija (WinTask).

Dakle, da bi se korisnička aplikacija WinTask mogla uspješno izvršavati, potrebno je pribaviti sve gore navedene komponente, vodeći računa o minimalnim zahtjevima s obzirom na operativni sustav, bazu podataka, broj radnih stanica, količinu podataka i ostale paremetra sustava. Poželjno je pogledati minimalnu konfiguracija opreme da bi se aplikacija WinTask mogla uspješno izvršavati. Naglašavamo da se za svaki pojedinačni informacijski sustav mora napraviti optimalni projekt opreme s obzirom na ono što se od sustava očekuje.

Budući da je aplikacija WinTask zasnovana na navedenim informacijskim tehnologijama, ona omogućava:

• pristupanje različitim SQL bazama podataka
• skalabilnost – mogućnost korištenja aplikacije na različitim konfiguracijama opreme (od samostalnih osobnih računala, laptop računala, jednostavnih mreža, do velikih mreža s više servera i dislociranim radnim stanicama)
• očuvanje integriteta podataka
• grafičko korisničko sučelje
• izvršavanje više aplikacija istovremeno
• otvorenost prema drugim Microsoft alatima, kao što je npr. Microsoft Office
• mogućnost kreiranja vlastitih izvješaja pomoću alata Criystal Report (uz dodatnu edukaciju korisnika).

WinTask je integrirani programski proizvod, što znači da se osnovni podaci vezani uz poslovni događaj unose se u sustav samo jednom i nakon toga su dostupni svima ovlaštenim sudionicima uključenima u tijek obrade poslovnog događaja, na svim razinama organizacije.
Koncepcija WinTask-a omogućava visok stupanj, kako fizičke zaštite samih podataka, tako i zaštite od neovlaštenog pristupa i korištenja podataka.

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti