Politika kvalitete

Tvrtka TASK d.o.o. svojim korisnicima pruža cjelovitu informatičku potporu, pritom uvažavajući sve potrebe korisnika i stalne inovacije u informacijskim tehnologijama.

Tvrtka TASK d.o.o. u svim svojim segmentima orijentirana je k stalnom unapređenju i poboljšanju poslovanja i stvaranju okruženja povjerenja, suradnje i međusobnog uvažavanja s našim korisnicima u kojemu naša rješenja, usluge i poslovne aplikacije zadovoljavaju kriterije kvalitete, pouzdanosti, prilagodljivosti i inovativnosti.

Kombinacija znanja, stalnog praćenja, prepoznavanja i udovoljavanja zahtjevima kupaca i korisnika, te pravovremenog prihvaćanja i uvođenja najnovijih tehnoloških dostignuća garancija su nastanka kvalitetnog krajnjeg proizvoda čija se kvaliteta mjeri zadovoljstvom korisnika. Usredotočeni smo na širenje i poboljšanje naših usluga i proizvoda kako bismo povećali broj i kvalitetu ponuđenih rješenja i odgovorili na sve zahtjeve naših korisnika.

U skladu s našim motom: TASK - Vaš pouzdan partner, naš primarni cilj je da nas korisnici, partneri i društvo u Hrvatskoj prepoznaju kao stručnu, pouzdanu i kvalitetnu tvrtku na području projektiranja, razvoja, uvođenja i održavanja informacijskih sustava i poslovnih aplikacija.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti trajno se obvezujemo:

  • neprekidno ulagati u ljudske resurse, zapošljavanjem stručnog i obrazovanog osoblja koje će imati mogućnost i obvezu stalnog usavršavanja i proširenja kompetentnosti
  • pribavljati najsuvremeniju informatičku i komunikacijsku opremu za rad te na taj način stvarati poticajno radno okruženje
  • unapređivati izravni kontakt s korisnicima kao glavni preduvjet zadovoljavanja njihovih potreba i želja
  • razvijati suradnju s lokalnim i međunarodno priznatim dobavljačima
  • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

STRATEŠKI CILJEVI TVRTKE

  • Postizanje punog zadovoljstva korisnika naših proizvoda i usluga
  • Stalno poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga
  • Motiviranje zaposlenika

Politika kvalitete obvezuje sve zaposlenike tvrtke TASK d.o.o. da u svim svojim poslovnim aktivnostima primjenjuju njezina načela.

U Varaždinu, 16. siječnja 2017. godine

 

Direktor:
mr.sc. Nenad Težak, dipl.inf.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti