23.08.2016 13:44

Obrazac OPZ-STAT-1

U WinTask-u je dostupno novo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima - Obrazac OPZ-STAT- 1. Rok za predaju je 1. rujna 2016. godine.

Pravilnikm o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi, objavljenim u Narodnim novinamam od 19.2.2016. godine rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za 2015. godinu, odnosno za prva dva kvartala 2016. pomaknut je na 1. rujan 2016. 

Do 1. rujna 2016. treba predati ukupno tri obrasca OPZ–STAT–1, za „odgođena“ razdoblja i to:
- prvi sa stanjem na 31. XII. 2015, za račune koji nisu naplaćeni do 31. siječnja 2016.,
- drugi sa stanjem na 31. III. 2016., za račune koji nisu naplaćeni do 30. travnja 2016. i
- treći sa stanjem na 30. VI. 2016. za račune koji nisu naplaćeni do 31. srpnja 2016.
 
Statistička izvješća dostavljaju se na propisanom obrascu Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima – Obrascu OPZ-STAT-1, Poreznoj upravi elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna.
 

Copyright © 1992.-2023. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti