19.05.2016 15:27

SEPA kreditni transferi dostupni u WinTask sustavu

WinTask aplikacije Platni promet, Obračun plaća i Obračun honorara uskladili smo sa SEPA pravilima za kreditne transfere koja se primjenjuju od 6. lipnja 2016. godine.

WinTask aplikacije Platni promet, Obračun plaća i Obračun honorara uskladili smo sa SEPA pravilima za kreditne transfere koja se primjenjuje od 6. lipnja 2016. godine. Umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja, sve banke će od 6. lipnja 2016. godine zaprimati SEPA kreditne transfere u formi XML poruke pain.001.001.03. Ova poruka se koristi za sva plaćanja u kunama, eurima i ostalim valutama koje se zadaju elektroničkim putem ili podnose na šalteru u obliku datoteke. 

Kako bi ovu promjenu zajednički, uspješno odradili, skrećemo vam pozornost na sljedeće: 

1. Upute za kreiranje naloga u SEPA formatu u WinTask aplikacijama možete preuzeti ovdje:

 
2. Obavezno treba pročitati upute koje su poslovne banke i FINA uputile svojim komintentima u vezi provedbe SEPA platnih naloga.

3. Kod preuzimanja SEPA naloga za plaćanje od strane banaka, postrožene su kontrole modela i poziva na broj platitelja i primatelja. Objavljen je Jedinstveni pregled osnovnih modela „poziva na broj“, s opisom modela, sadržajem i objašnjenjem za njihovu primjenu te načinom, izračuna kontrolnog broja. Savjetujemo vam da svoje podatke uskladite s uputom. Jedinstveni pregled osnovnih modela i poziva na broj možete preuzeti ovdje.

4. Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na službenu Uputu za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH koju možete preuzeti ovdje.

5. Objavljena je aplikacija za konvertiranje zbrojnog naloga u poruku pain.001.001.03. Aplikaciju je izradila Financijska agencija u svrhu pomoći migracije na SEPA tehnički standard zadavanja naloga za plaćanje. Korištenje aplikacije je za sada besplatno. Aplikaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Konverter ZN u pain .001. Korisničku uputu za korištenje aplikacije možete preuzeti ovdje.

Potrebna je reinstalacija WinTask aplikacija, pa vas molimo da nam na e-mail info@task.hr pošaljete okvirni termin u kojem želite da se reinstalacija obavi. Za korisnike koji imaju sklopljen ugovor o održavanju aplikacije, ove promjene, te vrijeme za reinstalaciju od 30 minuta su besplatni. Više utrošeno vrijeme i eventualni trošak dolaska naplaćuje se prema cjeniku. Korisnike koji nemaju sklopljen ugovor o održavanju molimo da zatraže ponudu na info@task.hr

Napomena: uvjet za reinstalaciju novih verzija aplikacija su podmirene dospjele obveze.

  

Za više informacija o SEPA pravilima kliknite ovdje.

Copyright © 1992.-2023. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti