30.08.2016 15:09

Upravljanje dokumentima u WinTask sustavu

Jednostavno i efikasno upravljanje dokumentima i uredskim poslovanjem od sada u WinTask sustavu

Uredsko poslovanje/Upravljanje dokumentima

 • itegrirano informacijsko rješenje za upravljanje dokumentima unutar bilo koje organizacije: zaprimanje, pregledavanje, razvrstavanje, raspoređivanje, upisivanje i dostava u rad, administrativno-tehnička obrada, otpremanje, razvođenje, stavljanje u pismohranu i čuvanje;
 • automatsko vođenje urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta upravnog postupka I i II stupnja, interne dostavne knjige, knjige primljene pošte, dostavne knjige za poštu, dostavne knjige za mjesto, knjige pismohrane;
 • jednostavno dodavanje dokumenata, podnesaka i akata u postojeće i nove predmete, automatsko generiranje klasa i urudžbenih brojeva u skladu s planom klasifikacijskih oznaka;
 • digitalizacija, klasificiranje i napredno pretraživanje podataka neovisno o količini zapisa (po klasi, urudžbenom broju, pošiljatelju, primatelju, dokumentima, predmetima, dosjeima, datumima, ...);
 • praćenje kolanja dokumenata unutar ustanove (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen, ...), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi bilo  koji dokument ili njegova kopija;
 • izrada kataloga (šifrarnika) podataka: plan klasifikacijskih oznaka, dosjei, mjesta odlaganja dokumenata, opisi dokumenata, odjeli, odsjeci, referenti;
 • dinamičko definiranje sadržaja dokumenata koje omogućuje prilagodbu sučelja za unos dokumenata ovisno o tipu dokumenta, uz zadavanje vrsti i tipova podataka za taj dokument i pravila za unos podataka;
 • više razina korisničkih prava ovisno o ulozi korisnika unutar organizacije;
 • izvoz podataka u obliku excel tablice ili XML datoteke;
 • ispis knjiga urudžbenog zapisnika, upisnika, interne dostavne knjige, knjige primljene pošte, dostavne knjige za poštu i mjesto, knjige pismohrane, naljepnica, omotnica  i sl.;
 • jednostavno dobivanje različitih statističkih i drugih izvješća za upravu i ostale korisnike sustava.

Copyright © 1992.-2023. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti