12.12.2023 15:12

Porezna reforma 2024

Obračun plaća i drugog dohotka u 2024. godini

Obračun plaća i obračun drugog dohotka u WinTask sustavu uskladili smo sa slijedećim zakonskim propisima:

• Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 114/2023)
• Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (NN 143/23)
• Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 114/23)
• Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/2023).
 

Dostupna je nova verzija Wintask sustava. Molimo korisnike da nam jave planirani termin obračuna prema novim zakonskim propisima (obračun za 12. mjesec 2023. godine), kako bi mogli planirati reinstalaciju sustava. Upute za navedene promjene ćemo poslati mailom, a bit će dostupne i na našim web stranicama.

Prilikom reinstalacije će u bazu podataka korisnika automatski biti upisane stope poreza na dohodak po jedinicama lokalne samouprave.

Za korisnike sa sklopljenim ugovorom o održavanju nova verzija WinTask sustava i reinstalacija u trajanju od 30 minuta je besplatna. Korisnici bez ugovora o održavanju mogu zatražiti ponudu na info@task.hr

Uvjet za reinstalaciju nove verzije su podmirene sve dospjele obveze.

S obzirom na složenost zakonskih propisa čija primjena nas očekuje, molimo korisnike da dobro prouče dostupnu stručnu literaturu. Upute možete preuzeti na linku.

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti