11.12.2022 0:00

Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj

WinTask sustav je nadograđen funkcionalnostima potrebnim za konverziju kuna u euro

 

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022), od 1. siječnja 2023. godine, euro postaje zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. WinTask poslovni informacijski sustav je nadograđen funkcionalnostima koje su potrebne za samu konverziju kuna u euro, kao i za kasniji rad s eurom.
 
Proces prelaska s kune na euro odvijat će se u 3 faze:
1. Pripremne radnje koje treba odraditi prije konverzije kuna u euro
2. Konverzija kuna u euro
3. Rad u aplikacijama nakon konverzije.
 
VAŽNO!
s pripremnim radnjama treba krenuti odmah po primitku ovih uputa i nakon što je instalirana najnovija verzija WinTask-a;
• samu konverziju je potrebno napraviti neposredno prije početka rada u 2023. godini;
• konverzija se radi samo jednom za sve tvrtke i sve WinTask aplikacije;
• sve faze konverzije treba napraviti ovlaštena osoba korisnika nakon što prouči upute;
• upute je potrebno detaljno proučiti i treba ih se u potpunosti pridržavati;
• u slučaju bilo kakvih nejasnoća kontaktirajte nas na info@task.hr ili 042 209 900. 
 
Potrebna je nova verzija aplikacija, a za termin reinstalacije ćemo Vas kontaktirati. 
 
Upute možete preuzeti ovdje: WinTask - Upute za konverziju kuna u euro

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti