01.09.2016 10:56

e-račun

Omogućili smo slanje e-računa iz WinTask sustava putem servisa Moj eRačun

U WinTask poslovni informacijski sustav integrirali smo opciju slanja e-računa putem servisa Moj-eRačun. Osim što je razmjena računa elektronskim putem brža i sigurnija, slanje računa u elektronskom obliku smanjuje troškove pripreme i slanja računa, poput troškova ispisa, papira, omotnica i poštanskih usluga. E-račun je pravno usklađen sa svim zakonskim propisima, a svaki e-račun je ovjeren FINA aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom. Također radimo na automatskom preuzimanju e-računa u Financijsko knjigovodstvo.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine donijela je Odluku o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračunaNjome je definirano da će se od 01.03.2016. elektronički računi za centralnu državu zaprimati preko servisa FINA e-račun. U središnja tijela državne uprave se ubrajaju isključivo ministarstva Republike Hrvatske.

Kako bi svim Vašim i našim korisnicima omogućili nesmetano slanje eRačuna i prema tijelima središnje države, bez da korisnici moraju uz Moj-eRačun koristiti i Fina e-račun, te time stvarati nepotrebni trošak, od 1.4.2016. godine svim korisnicima servisa Moj-eRačun omogućeno je da, bez dodatnih troškova, svoje strukturirane elektroničke račune šalju prema tijelima središnje države putem servisa Moj-eRačun, koji onda zaprimljene eRačune prosljeđuje prema servisu FINA e-račun. Na taj način omogućena je međusobna razmjena eRačuna između pravnih osoba i središnje države neovisno o informacijskom posredniku, te za korisnika ne nastaje dodatni trošak prilikom slanja eRačuna središnjoj državi. 

Osim eRačuna, podržano je slanje eOdobrenja i eTrećenja. Kontaktirajte za više informacija...

 

 


Copyright © 1992.-2023. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti