15.04.2020 9:58

Novi način obračuna PDV-a zbog epidemije COVID-19

Preuzmite upute za novi način obračuna PDV-a zbog epidemije COVID-19

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju koronavirusa, a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti, ublažavanje gospodarskih poremećaja, te olakšanja poduzetničkih aktivnosti, pripremili smo upute koje se odnose na način utvrđivanja obveze poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) prema novim pravilima koji proizlaze iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20) koji je stupio na snagu 9. travnja 2020. godine, koje se odnose na razdoblje utvrđivanja obveze PDV-a za ožujak i travanj 2020. godine te za razdoblje siječanj - ožujak 2020. (za tromjesečne obveznike PDV-a). 

Upute možete preuzeti na Novi način obračuna PDV-a zbog epidemije COVID-19

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

 

Copyright © 1992.-2023. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti