30.08.2019 15:04

Dnevnice i neoporezivi primici od 1.9.2019. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/2019) stupa na snagu 1.9.2019. godine

Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak stupa na snagu 1.9.2019. godine, a objavljen je u NN 80/2019. Pravilnikom se između ostalog mijena maksimalni iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu. Uvode se nove kategorije neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti radniku, te su dodane nove šifre neoporezivih primitaka u JOPPD obrazac.

Upute vezane uz primjenu ovih novina u WinTask sustavu (Obračun plaća, Putni nalozi) možete preuzeti na izborniku Podrška/Aktualnosti. Nije potrebna reinstalacija aplikacija. 

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti