06.11.2018 0:00

eRačun u WinTask poslovnom informacijskom sustavu

Slanje i preuzimanje eRačuna u WinTask sustavu - jednostavno i učinkovito!

Hrvatski sabor je 12.10.2018. godine izglasao "Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi", NN 94/2018. kojim se za javne i sektorske naručitelje uvedena obaveza zaprimanja eRačuna u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018. godine, te obveza izdavanja eRačuna u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.  Uvođenje obveznog eRačuna u javnu nabavu osim za izdavanje računa prema javnim naručiteljima, potaknulo je i razmjenu eRačuna između poslovnih subjekta u privatnom sektoru. 

Želimo Vas podsjetiti da smo u naš WinTask poslovni informacijski sustav integrirali opciju slanje eRačuna putem servisa Moj-eRačun i FINA e-Račun. Osim što je razmjena računa elektronskim putem brža i sigurnija, slanje računa u elektronskom obliku smanjuje troškove pripreme i slanja računa, poput troškova ispisa, omotnica i poštanskih usluga. eRačun je pravno usklađen sa svim zakonskim propisima, a svaki eRačun je ovjeren FINA aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom.

Osim toga, omogućili smo preuzimanje eRačuna u WinTask Financijsko knjigovodstvo, te više ne postoji postoji potreba za ručnim unosom eRačuna u sustav.

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti