25.04.2017 15:14

Obrazac PD-IPO

U aplikaciji WinTaskFinancijsko knjigovodstvo dodana je mogućnost automatske izrade obrasca PD-IPO

Obavještavamo vas da smo u aplikaciju WinTaskFinancijsko knjigovodstvo dodali mogućnost automatske izrade Izvješća o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO) u skladu s  Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dobit (NN 137/2015).

Obrazac PD-IPO dostavlja se ukoliko su tijekom poreznog razdoblja u poslovnim knjigama evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama, a prvi puta mora se dostaviti u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit za 2016. godinu, za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2016. godine. Za potrebe sastavljanja navedenog obrasca, povezanim osobama smatraju se osobe iz članka 13. stavka 2. Zakona o porezu na dobit i članka 49. Općeg poreznog zakona.

Potrebna je reinstalacija aplikacija. Molimo Vas da nam na e-mail info@task.hr pošaljete željeni termin reinstalacije. 

Upute možete preuzeti na izborniku Podrška/Aktualnosti.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti