12.03.2021 0:00

Transport - kamionski prijevoz robe

Podrška cjelokupnom procesu kamionskog prijevoza robe povezano s WinTask sustavom

Modul WinTask poslovnog informacijskog sustava koji omogućuje kompletno praćenje poslovanja vezano uz kamionski prijevoz robe:

 • evidentiranje narudžbi naručitelja prijevoza i svih ostalih pratećih dokumenata vezanih uz pojedini prijevoz (CMR, Vagarski list, Temperaturni zapis, ...)
 • otvaranja Naloga za utovar za vlastiti prijevoz ili za drugog prijevoznika (podvozara) i Putnih radnih listova (za vlastiti prijevoz)
 • isplate akontacija vozačima i suvozačima u bilo kojoj valuti putem glavne ili posebne (interne) blagajne za isplate vozačima
 • ispis obrazaca: Nalog za utovar, Putni radni list, Blagajnička isplatnica, Evidencija vožnje kroz Njemačku, Sigurnosna lista provjere (imigranti)
 • jednostavno evidentiranje svih promjena na putu (zamjena vozača ili suvozača, kamiona ili prikolice, pretovar robe na jedan ili više vlastitih kamiona ili kamiona od podvozara, ...)
 • obračun putnih radnih listova s automatskim preuzimanjem podataka o relacijama kamiona iz programa za praćenje (navigaciju) vozila različitih proizvođača (Mobilisis, CVS mobile, WebEye), automatskim preuzimanjem troškova goriva, cestarina i ostalih troškova na putu od različitih dobavljača (Shell, IDS, ...) i obračunom svih obavljenih prijevoza (naloga za utovar) po pojedinom PRL-u za vozača i suvozača
 • automatsko kreiranje i obračun putnih naloga (tuzemne i ino dnevnice)
 • automatski ispis faktura za obavljeni prijevoz na hrvatskom i stranim jezicima uz automatsku kontrolu da li je kupac prijavljen u VIES sustav (zbog obračuna PDV-a). Fakture mogu biti pojedinačne (jedan nalog za utovar – jedna faktura) i zbirne (više naloga za utovar – jedna faktura + specifikacija naloga za utovar)
 • automatsko preuzimanje (iz programa za praćenje vozila) sati rada vozača u stranim državama (Njemačka, Francuska, ...) i ispis pregleda sati za zadano vremensko razdoblje
 • praćenje svih ostalih troškova po vozaču (kazne, telefon, pozajmice, ...) i vozilu (registracija, servis, lizing, ...)
 • mjesečni obračun po vozačima s prikazom svih prihoda i troškova po svakom obavljenom prijevozu s automatskim obračunom neto plaće
 • ispis mnogobrojnih izvještaja za praćenje poslovanja (realizacija po kamionima, vozačima, naručiteljima prijevoza i obavljenim poslovima, pregledi naloga za utovar, knjige i rekapitulacije putnih radnih listova, izvještaji za vozače, obračun plaće vozača, izvještaji iz blagajne, ...)
 • automatsko kontiranje i knjiženje faktura za prijevoz i obračunatih putnih naloga u WinTask Financijsko knjigovodstvo. Automatsko kreiranje obrasca JOPPD na temelju obračunatih i isplaćenih putnih naloga.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti