19.01.2016 0:00

SEPA - izmjene u platnom prometu

Izmjene u platnom prometu - primjena europskih, SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima ... prolongirani rokovi

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da je Nacionalni odbor za platni promet, kao glavno upravljačko tijelo nacionalnog SEPA projekta u RH, donio odluku da SEPA projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Zbog potrebe za dodatnim testiranjima, ranije definirani nacionalni rokovi migracije se prolongiraju. Svi poslovni subjekti trebaju se prilagoditi za uvođenje i prihvat novih formata platnih transakcija :

  • od 6. lipnja 2016. (prethodni rok je bio 1. travnja 2016.) uvodi se novi format zbrojnog naloga za prijenos: umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja sve će banke zaprimati i kreditne transfere (platne naloge) u novom XML formatu (poruka pain 001.001.03.)
  • od 1. veljače 2017. (prethodni rok je bio 1. listopada 2016.) izravno terećenje odvija se prema novim pravilima: umjesto postojećeg izravnog terećenja, kojeg danas u pravilu potrošač ugovara sa bankom, potrošač suglasnost za izravno terećenje svojeg računa daje primatelju plaćanja.

Nacionalni odbor za platni promet 24. veljače 2016. donio je odluku o prolongiranju rokova za izvršavanje kreditnih transfera i izravnog terećenja u kunama po SEPA pravilima. Istovremeno su prihvaćene i izmjene Pravila za SEPA sheme.

Radimo na usklađenju WinTask poslovnog sustava s novim SEPA pravilima.

Za više informacija o SEPA pravilima kliknite ovdje.

Konvertiranje Fina datoteke zbrojnih naloga u SEPA format

 

 

 

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti