Upravljanje dokumentima

  • vođenje urudžbenog zapisnika, interne dostavne knjige, knjige ulazne pošte
  • mogućnost povezivanja i pregledavanja skeniranih dokumenata
  • klasificiranje i višestruko pretraživanje podataka neovisno o količini zapisa
  • praćenje kolanja dokumenata unutar firme (tko, kada, gdje, koliko dugo i zašto drži dokument, kada je dokument vraćen, ...), tako da se u svakom trenutku zna gdje se nalazi bilo koji dokument
  • izrada kataloga (šifarnika) podataka: plan klasifikacijskih oznaka, dosjei, statusi dokumenata, opisi dokumenata, odjeli, odsjeci, referenti
  • više razina korisničkih prava ovisno o ulozi korisnika unutar firme
  • izvoz podataka u obliku excel tablice
  • ispis Knjiga urudžbenog zapisnika, Upisnika, Interne dostavne knjige, Knjige primljene pošte, Knjiga primljenih računa, Dnevna izvješća, Kartice predmeta, Potvrde o predaji, naljepnica.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti