Upravljanje putovanjima i voznim parkom

Putni nalozi

 • evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni, loco vožnja)
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti,
 • evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje, …) u kn i stranim valutama, s time da se pojedini troškovi (gorivo) osim financijski prate i količinski
 • automatski obračun iznosa osiguranja za putovanja u inozemstvo po djelatnicima i danima,
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
 • trenutna kontrola svih unesenih podataka
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima, mjestima putovanja, poslovnim partnerima i sl.
 • automatsko kreiranje blagajničkih isplatnica za isplatu akontacija i troškova putovanja,
 • automatsko kontiranje svih obračunatih putnih naloga i knjiženje u glavnu knjigu i salda konti.

Upravljanje voznim parkom i službenim putovanjima

 • evidentiranje osnovnih podataka o vozilima iz voznog parka (registarska oznaka, inventarni broj, vrsta, marka, tip, model, boja, namjena, nosivost, masa, vrsta, snaga i radni obujam motora, …)
 • evidentiranje i praćenje servisiranja vozila (obavezni tehnički pregledi, preventivni pregledi, obavljeni redovni servisi, interventni popravci, podaci o investicijskom održavanju vozila)
 • praćenje registracija vozila,
 • praćenje obaveznog i kasko osiguranja,
 • evidentiranje podataka o opremljenosti vozila (obavezna i dodatna oprema, dokumentacija vozila)
 • evidencija kontrole zaštite od požara (upis i ažuriranje podataka o vatrogasnim aparatima, pregled slobodnih aparata, ispis aparata po vozilima, potrebni i obavljeni periodični pregledi po aparatima)
 • praćenje rezervacija vozila po danima, djelatnicima, mjestima putovanja i poslovnim partnerima
 • evidentiranje, obračun i ispis svih vrsta putnih naloga (tuzemni, inozemni, loco vožnja)
 • automatski obračun domaćih i inozemnih dnevnica u bilo kojoj stranoj valuti,
 • evidentiranje i obračun svih troškova putovanja (cestarina, gorivo, parkiranje, …) u kn i stranim valutama, s time da se pojedini troškovi (gorivo) osim financijski prate i količinski
 • automatski obračun iznosa osiguranja za putovanja u inozemstvo po djelatnicima i danima,
 • praćenje stanja kartica (smart, ENC) kojima se plaća cestarina
 • trenutna kontrola svih unesenih podataka
 • ispis velikog broja izvještaja i statistika na temelju evidencije putih naloga (detaljni i rekapitulacije) po djelatnicima, vozilima, mjestima putovanja, poslovnim partnerima i sl.
 • automatsko kreiranje blagajničkih isplatnica za isplatu akontacija i troškova putovanja,
 • automatsko kontiranje svih obračunatih putnih naloga i knjiženje u glavnu knjigu i salda konti.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti