Upravljanje imovinom

Upravljane imovinom

 
• unos svih potrebnih dokumenata vezanih uz praćenje dugotrajne i kratkotrajne imovine (nabava imovine, amortizacija imovine, povećanje vrijednosti imovine, smanjenje vrijednosti imovine, otpis imovine, prodaja imovine, …)
• automatski obračun amortizacije dugotrajne imovine
• automatska evidencija prodaje/rashoda imovine za pojedine inventarne brojeve i za zadani dokument
• prijenos dokumenata iz Wintask Imovine u WinTask Financijsko knjigovodstvo
• provođenje inventure imovine (unos inventurnih stanja se može raditi ručno ili prijenosnim bar kod čitačem)
• mogućnost evidencije osiguranja imovine i dobivanje izvještaja o osiguranoj imovini
• ispis potrebnih izvještaja vezanih uz praćenje imovine.
 
Prednosti izrade inventure prijenosnim bar kod čitačem
 
 • kraće vrijeme potrebno za popis stanja imovine
• točnost popisa stanja imovine, jer se popis stanja svodi na čitanje bar kodova
• nakon popisa stanja imovine prijenosnim bar kod čitačem može se odmah dobiti lista razlika po inventuri, ne treba raditi nikakav ručni unos stanja
• u obradi inventure treba angažirati manji broj ljudi.
 
Pripreme za izradu inventure prijenosnim bar kod čitačem
 
• ispis naljepnica s bar kodovima imovine
  • naljepnice se mogu ispisati na laserskim printerima ili na specijaliziranim printerima 
  • preporuča se da naljepnice imaju određene karakteristike kao što su otpornost ljepila i otiska bar koda na otapala kao što su voda, deterdženti i alkohol
  • karakteristike naljepnica potvrđene su certifikatima proizvođača 
• ispis naljepnica s bar kodovima lokacija 
• označavanje imovine i lokacija naljepnicama s bar kodovima
• slanje podataka o imovini  u prijenosni bar kod čitač (svrha slanja podataka u prijenosni bar kod čitač je da se kod popisa imovine na ekranu uređaja mogu prikazati podaci o nazivu imovine). 
 
Provođenje inventure imovine prijenosnim bar kod čitačem
 
Inventura imovine prijenosnim bar kod čitačem svodi se na čitanje bar kodova na imovini. Nakon što se učita bar kod na ekranu uređaja se prikaže naziv imovine i jedinica mjere. U polje količina unosi se količina nakon čega je imovina evidentirana. Uređaj je spreman za učitavanje bar koda sa slijedeće imovine.

Program ima mogućnost evidencije lokacije na kojoj je imovina.  Za lokacije se mogu ispisati bar kodovi. Kod popisa imovine se mogu evidentirati i zadužene osobe.

Nakon evidencije imovine u uređaj se zapišu slijedeći podaci:
• vrsta inventara (osnovno sredstvo ili sitni inventar)
• inventarni broj 
• lokacija
• zaduženi radnik
• količina.

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti