Proizvodnja

·         izrada kompletne dokumentacije prilagođene za konkretnu proizvodnju (dokumenti vezani uz evidenciju proizvoda/poluproizvoda i evidenciju materijala):

  • ponude kupcima sa sastavnicom/detaljnom specifikacijom proizvoda
  • predkalkulacije/kalkulacije proizvoda na osnovu potrebnog materijala, vremena izrade, troškova proizvodnje
  • radni nalozi sa sastavnicama proizvoda i tehnološkim postupcima

·         sastavnice:

o   automatska izrada sastavnica proizvoda generiranjem na osnovu normativa     

kopiranjem iz drugih sastavnica, spajanjem sastavnica

o   korištenje raznih formula za izračune podataka vezanih uz pozicije sastavnice

o   automatski preračuni količina iz jednih u druge mjerne jedinice

o   izrada slike proizvoda i preuzimenje dimenzija za izračun potrebnih količina materijala

o   evidentiranje proizvodnih vremena po operacijama

o   automatski izračun cijene operacije

o   obračun sastavnica po raznim cijenama s obzirom na cijene materijala (prosječna, fifo, zadnja, po cjeniku, stvarna, ...)

o   obračun sastavnica u kunama ili stranoj valuti

·         tehnološki postupci:

o   tehnološki postupak s fazama proizvodnje, operacijama, resursima po operaciji (strojevi, alati, radna mjesta, djelatnici), materijalima po operaciji propisani sastavnicom

·         primke/predatnice proizvoda/poluproizvoda
·         ostali skladišni dokumenti vezani uz evidenciju proizvoda/poluproizvoda
·         zahtjevnice za nabavu materijala/Narudžbenice materijala
·         specifikacije/rezervacije/zahtjevnice materijala za proizvodnju
·         primke i izdatnice materijala
·         ostali skladišni dokumenti vezani uz evidenciju materijala

·         dokumentacija se izrađuje unosom i automatski (kopiranjem, generiranjem)

·         moguće je osim standardnog ekrana za unos, korištenje prijenosnih barkod čitača za izradu dokumenata ili prikupljanje podataka

·         uz dokumente postoji mogućnost povezivanja s raznim prilozima, nacrtima, ....
·         omogućeno je međusobno povezivanje dokumenata zatvaranjem ili pomoću pratećih dokumenata
·         ispisi dokumenata prilagođeni su potrebama korisnika
·         postoji mogućnost ispisa dokumenata  putem obrazaca na neograničenom broju stranih jezika
·         postoje razni ispisi naljepnica za materijale, proizvode, pakiranja (palete, kutije i sl.)

·         procjene proizvodnje

·         procjene potrebnog materijala na osnovu radnih naloga/plana proizvodnje

·         procjene moguće proizvodnje na osnovu zalihe/raspoloživog materijala

·         planiranje proizvodnje

·         planiranje u određenom vremenskom intervalu (sati, dani, tjedni, ...)

·         planiranje resursa, operacija, količina proizvodnje, količina utroška materijala, radnih mjesta, djelatnika

·         praćenje izvršenja u proizvodnji

·         praćenje izvršenja proizvodnje po resursima, operacijama, djelatnicima

·         evidentiranje proizvedenih količina proizvoda

·         evidentiranje stvarnog utroška materijala

·         evidentiranje zastoja strojeva, stanja brojača strojeva

·         praćenje ostalih događaja u proizvodnji

·         generiranje primki proizvoda, izdanica materijala, ostalih dokumenata, na osnovu evidencije  izvršenja

·         korištenje touchscreen ekrana za unos izvršenja

·         slijedivost u praćenju proizvoda i materijala.

·         praćenje proizvoda i materijala po serijama/serijskim brojevima

·         obračuni proizvodnje

·         obračun proizvođačke cijene proizvoda prema potrebama i načinu rada korisnika

·         izrada proizvođačke kalkulacije na osnovu utroška materijala, utrošenog vremena, ostalih troškova na bazi analitičkih evidencija i evidencije glavne knjige

·         obračuni izlaznih cijena proizvoda i materijala po knjigovodstvenim metodama (prosječne cijene, fifo metoda)

·         korištenje statusa u praćenju stanja dokumentacije u proizvodnom procesu

·         praćenje zaliha i rezervacija za proizvode i materijale

·         praćenje zahtjeva za nabavom, naručenih i nabavljenih količina materijala

·         evidencije pakiranja proizvoda

·         automatski izračuni neto i bruto težina proizvoda i materijala.

·         mogućnost evidencije proizvoda i materijala po detaljnim evidencijama (evidencija po bojama, veličinama, klasama, ...)

·         mogućnost evidencije proizvoda i materijala po dodatnim mjernim jedinicama (evidencija po dužini, širini, visini, neto težini, bruto težini, komadima)

·         mogućnost evidenitranja proizvoda i materijala po privremenim i pravim šiframa

·         šifarnici proizvoda i materijala sadrže opsežni fond parametara za detaljno praćenje

  • dodatni atributi specifični za određene vrste proizvoda i materijala.
  • kontrole se obzirom na zalihu (zabrane, upozorenja s obzirom na negativne zalihe, minimalne, maksimalne, optimalne zalihe)
  • pridružene fotografije proizvoda
  • grupiranja po raznim kriterijima
  • strani nazivi na neograničenom broju jezika
  • korištenje više šifri za isti artikl
  • dodatni opisi artikla i ostalo

·         prilagodba programa prema organizacijskim potrebama korisnika pomoću organizacijskih elemenata (poslovne jedinice, obračunske jedinice, skladišta gotovih proizvoda, skladišta poluproizvoda, skladišta materijala, skladišta materijala u proizvodnji, projekti, ...)

·         izvještaji i pregledi vezani uz sve procese u proizvodnji (izrada varijabilnih pregleda prema potrebama korisnika)

·         analiza kvalitete materijala i proizvoda

·         potpuna integracija sa ostalim aplikacijama iz WinTask poslovnog sustava (komercijala, prodaja, nabava, skladišno poslovanje, financije)
·         integracija sa specijaliziranim modulima koji se koriste u proizvodnom procesu (optimizatori receptura, mjerač snage solarnih modula...).

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti