Komercijala i robno-materijalno poslovanje

Upravljanje nabavom

 • unos, evidencija i praćenje narudžbi prema dobavljačima
 • mogućnost objedinjavanja više internih zahtjeva za nabavom u jednu narudžbu prema dobavljaču
 • mogućnost automatskog generiranja narudžbi na temelju podataka o prometu, zalihama i evidenciji minimalnih zaliha
 • praćenje isporuka od dobavljača, zatvaranje narudžbi i evidencija što još nije isporučeno
 • mogućnost dobivanja izvještaja o stanju zaliha prema minimalnim, signalnim, optimalnim i maksimalnim zalihama
 • mogućnost automatskog generiranja evidencije minimalnih zaliha na temelju prometa skladišta.

Upravljanje prodajom

 • planiranje prodaje
 • evidencija i praćenje narudžbi kupaca
 • praćenje otpreme robe i fakturiranje
 • praćenje cijena, rabata i ostalih podataka o kupcima.

Robno/materijalno poslovanje

 • vođenje neograničenog broja skladišta bez obzira na vrstu (roba, materijal, zajednička prodaja, ...)
 • mogućnost vođenja skladišta po raznim vrstama cijena (nabavna, veleprodajna, maloprodajna, ...)
 • obračun skladišta po raznim metodama (FIFO, prosječna, ...)
 • evidencija po veličinama, bojama, serijskim brojevima
 • izrada kalkulacija cijene robe prema specifikaciji korisnika (veleprodaja, maloprodaja, uvoz, ...)
 • sve vrste fakturiranja (roba, ambalaža, usluge, devizno, ...)
 • mogućnost slanja eRačuna i integracija sa servisima FINA i Moj-eRačun
 • nivelacije cijena (po zahtjevu, automatski)
 • komercijalno poslovanje (cjenici, rabatni sistem, izvještaji o realizaciji nabave/prodaje (po artiklima, kupcima, nekurentne zalihe, koeficjent obrtaja, ...)
 • normativi
 • robno-materijalno poslovanje za ugostiteljstvo (kuhinja, restoran)
 • potpuna integracija s PC kasom za ugostiteljstvo
 • primjena bar koda
  • označavanje s ispisanim etiketama
  • prijenosni čitači bar koda s automatskim generiranjem dokumenata (zaprimanje/otprema robe ili materijala)
  • inventure.

WEB aplikacija za komercijaliste

 • WEB aplikacija prilagođena za korištenje na iPad ili sličnim uređajima rezolucije oko 1024x768
 • PODACI O KUPCU - prikazuju se matični podaci o kupcu, kreditni limiti, osiguranja plaćanja, te pregled tvorenih stavki i kartice partnera
 • UNOS NARUDŽBE - prikazuju se postojeće narudžbe (mogućnost zadavanja vrste dokumenta, opcija sve ili samo otvorene od najnovije prema starijima). Opcija za dodavanje nove, ažuriranje ili brisanje
  • kod unosa nove, nude se artikli koje je kupac uzimao u zadanom razdoblju (najčešće 1 mjesec) + posebno zadani artikli (razne akcije). Korisnik može samo upisati/ažurirati količine, ali i dodatni novi artikl. Mogućnost pretraživanja po šifri, nazivu, bar kodu, nomenklaturnoj grupi, ... Sortiranje po nomenklaturnim grupama, dobavljaču/proizvođaču,...
  • kolone: Šifra i naziv artikla, zaliha, VPC i MPC, isporuka u prošlom razdoblju, naručena količina.
  • za artikle je vidljivo stanje zalihe na zadanom skladištu, VPC, MPC.
  • mogućnost unosa načina plaćanja i napomene.
  • mogućnost pregleda narudžbe i slanja na mail (PDF).
 • PREGLED NARUČENO/NEISPORUČENO
  • prikazuju se razlike između narudžbi i isporuka
 • UNOS IZVJEŠTAJA
  • unos datuma i vremena posjete, opis + kontakt osoba + projekt/posao/način izvršenja
 • UNOS ANKETE
  • unos ankete na temelju prije prijavljenih podataka. Pojavljuju se pitanja s mogućnošću odabira ili slobodnog unosa. U Windows aplikaciji unose se podaci o anketama (tabela s općim podacima o anketi, tabela pitanja i tabela) opcija odgovora za sva pitanja. Prikazuju se sve aktivne ankete, a nakon odabira prikazuju se pitanja iz odabrane ankete. Moguće je odabrati jedan od ponuđenih odgovora ili upisati odgovor (slobodan tekst). Podaci se zapisuju u tabelu s odgovorima, a preko Windows aplikacije rezultati ankete se prebacuju u Excel.

Vanjskotrgovinsko poslovanje

 • unos i ispis kompletne dokumentacije vezane uz vanjskotrgovinsko poslovanje za određene vanjskotrgovinske poslove
 • potpuna integracija sa svim poslovnim procesima koji se odvijaju u poduzeću (proizvodnja, prodaja, vođenje robnih i materijalnih skladišta, knjigovodsto, ...)
 • podržani su redovni uvoz, redovni izvoz, slobodna zona, te ostali srodni carinski postupci
 • evidentiraju se i ispisuju svi potrebni dokumenti (uvozne primke, izvozni računi, knjigovodstveni zapisi, proforma računi, ...)
 • omogućen je ispis dokumenata na stranim jezicima (bez ograničenja broja jezika koji se mogu koristiti), s maksimalnom mogućnošću prilagođavanja načina ispisa potrebama korisnika
 • automatski izračun brutto i netto težine kod izrade izvoznih računa, te evidencija pakiranja
 • automatsko razduživanje zaliha artikla po jcd/ulaznom dokumentu kod carinskih postupaka s gospodarkim učinkom, te praćenje zaliha artikla po skladištu/jcd/ulaznom dokumentu
 • jedinstvena carinska deklaracija - automatsko generiranje za određene carinske postupke na temelju unešenih dokumenata, mogućnost ispisa na propisane obrasce i transfer podataka o jcd putem elektroničkih medija
 • vođenje nadzornih knjiga uvoza i izvoza robe, nadzornih knjiga pruženih/primljenih usluga (redovni promet , reeksport , unutarnja proizvodnja, slobodna zona, ...)
 • ispis izjava, evidencija, ostalih obrazaca vezanih uz vanjskotrgovinsko poslovanje
 • izvještaji i pregledi za komercijalu, skladište, knjigovodstvo, carinarnice, špediciju, ...

Izvještavanje za Intrastat

• izvještavanje na bazi vanjskotrgovinskih dokumenata na temelju kojih se formira Intrastat evidencija (primka robe, izlazni račun)
• Intrastat evidencija može se dopunjavati ili formirati neovisno od unesenih dokumenata
• na temelju Intrastat evidencije formira se Intrastat obrazac koji se u elektronskom obliku dostavlja Državnom zavodu za statistiku.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti